GIS-dagen

Spyglass on a MapInternationella GIS-dagen är dagen som infaller varje år då användare och leverantörer av geografiska informationssystem(GIS) tillåter allmänheten att få reda på vad GIS är och visa upp sitt system. GIS – dagen finns inte enbart i Sverige utan världen över. Under dagen hålls olika evenemang och händelser för att upplysa om det geografiska klimatet.

Geografiskt informationssystem är ett system som finns för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data. Hur man arbetar med detta är olika från företag till företag. Vanligast är att man samlar in information via satellit- eller flygbilder. Denna data lagras sedan efter samband mellan andra geografiska objekt.
Själva analysen av denna data är huvudsyftet för GIS. Det är i analysen slutsatserna om den geografiska datan kan göras. Oavsett hur man vill ha datan är det i analysen man får fram den.

Några typer av olika analyser är:
– Nätverksanalys
– Ruttplanering
– Traveling salesman
– Kostnadslandskap
– Buffertanalys
GIS-tjänster kan du hitta i Google Earth, hitta.se och andra liknande webbplatser. GIS kan användas både i datorn, via nätet eller på mobilen. Däremot är mobilversionen en förenklad variant.

Vill man veta mer om vad GIS är för någonting kan man hålla utkik efter GIS-dagen som infaller den tredje veckan i november varje år.